Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Ngày 20-10, trong chiến dịch săn vàng tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Gò Đậu (Bình Dương).   Cũng trong ngày này, chuyên gia thể lực Fujimoto Hiroo, người đã hỗ trợ cho đội tuyen Viet Nam trong 20 ngày tập huấn tại trung tâm J-Green,…

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Ngày 20-10, trong chiến dịch săn vàng tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Gò Đậu (Bình Dương).   Cũng trong ngày này, chuyên gia thể lực Fujimoto Hiroo, người đã hỗ trợ cho đội tuyen Viet Nam trong 20 ngày tập huấn tại trung tâm J-Green,…

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Ngày 20-10, trong chiến dịch săn vàng tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Gò Đậu (Bình Dương).   Cũng trong ngày này, chuyên gia thể lực Fujimoto Hiroo, người đã hỗ trợ cho đội tuyen Viet Nam trong 20 ngày tập huấn tại trung tâm J-Green,…

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Ngày 20-10, trong chiến dịch săn vàng tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Gò Đậu (Bình Dương).   Cũng trong ngày này, chuyên gia thể lực Fujimoto Hiroo, người đã hỗ trợ cho đội tuyen Viet Nam trong 20 ngày tập huấn tại trung tâm J-Green,…

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Ngày 20-10, trong chiến dịch săn vàng tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Gò Đậu (Bình Dương).   Cũng trong ngày này, chuyên gia thể lực Fujimoto Hiroo, người đã hỗ trợ cho đội tuyen Viet Nam trong 20 ngày tập huấn tại trung tâm J-Green,…

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Ngày 20-10, trong chiến dịch săn vàng tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Gò Đậu (Bình Dương).   Cũng trong ngày này, chuyên gia thể lực Fujimoto Hiroo, người đã hỗ trợ cho [...]
Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Tuyển Việt Nam tập dưới mưa để tìm vàng AFF Cup

Ngày 20-10, trong chiến dịch săn vàng tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Gò Đậu (Bình Dương).   Cũng trong ngày này, chuyên gia thể lực Fujimoto Hiroo, người đã hỗ trợ cho [...]